BẢNG SIZE

BẢNG SIZE POTATO CLOTHING 2019

Size áo thun của Potato Clothing là size Unisex, nam và nữ đều có thể mặc được. Các bạn hãy vào đây để xem thông tin về size áo để có thể dễ dàng lựa chọn size áo phù hợp..

Contact us:

  • Online : 18
  • Total : 1368816